Apie mus

„Autogamintojų ir importuotojų asociacija“ (toliau – Asociacija) yra licencijuota savanoriška, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, savo gretose jungianti eksplotuoti netinkamų transporto priemonių, alyvų bei apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijų ir akumuliatorių) gamintojus ir importuotojus.

Autogamintojų ir importuotojų asociacija įsteigta 2015 09 17. Asociacijos steigėjai:

Asociacijos narių sąrašas

Asociacija vykdo šias gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas:

  • Registruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
  • Organizuoja gaminių atliekų tvarkymą
  • Vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis
  • Informuoja bei šviečia visuomenę gaminių atliekų tvarkymo klausimais
  • Teikia ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka
  • Konsultuoja atliekų tvarkymo klausimais

Asociacijai išduotos šios licencijos:

Asociacijos veiklos organizavimo planai ir švietimo programos:

Asociacijos veiklos ir švietimo programų ataskaitos:

Aplinkos apsaugos agentūros planinio veiklos patikrinimo ataskaitos: