Naujų narių priėmimas

Jei Jūs esate gamintojas ar importuotojas ir išleidžiate į Lietuvos Respublikos vidaus rinką

  • Alyvas
  • Apmokestinamuosius gaminius (įskaitant baterijas ir akumuliatorius)

arba

  • Gaminate transporto priemones ar verslo tikslais importuojate į valstybę narę.
  • Iš kitos valstybės narės įvežate ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekiate transporto priemones

siūlome Jums pasinaudoti licencijuotos Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos teikiamomis paslaugomis.

Narystės Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijoje privalumai:

  • Narystė garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą mažiausiais kaštais
  • Narystė garantuoja gaminių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų tinkamą vykdymą
  • Narystė garantuoja dalyvavimą teisės aktų, susijusių su gaminių bei jų atliekų tvarkymu, kūrime

Susipažinkite su LR Atliekų tvarkymo įstatyme numatytomis gamintojų ir importuotojų pareigomis:

Daugiau informacijos galime suteikti susitikimo metu, el.paštu info@agia ar telefonu +370 687 95 159

Atliekų išvežimo užsakymas[recaptcha]

Atliekų išvežimo užsakymas

  • Fizinis asmuo
  • Juridinis asmuo


[recaptcha]


[recaptcha]

Skaičiuoklė

Įrašykite metų eigoje planuojamus į šalies vidaus rinką išleisti apmokestinamųjų gaminių, alyvos kiekį tonomis arba transporto priemonių kiekį vnt. ir sužinokite kiek kainuotų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymas dalyvaujant Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (AGIA) sukurtoje atliekų tvarkymo sistemoje.