Naujų narių priėmimas

Jei Jūs esate gamintojas ar importuotojas ir išleidžiate į Lietuvos Respublikos vidaus rinką

  • Alyvas
  • Apmokestinamuosius gaminius (įskaitant baterijas ir akumuliatorius)

arba

  • Gaminate transporto priemones ar verslo tikslais importuojate į valstybę narę.
  • Iš kitos valstybės narės įvežate ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekiate transporto priemones

siūlome Jums pasinaudoti licencijuotos Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos teikiamomis paslaugomis.

Narystės Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijoje privalumai:

  • Narystė garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą mažiausiais kaštais
  • Narystė garantuoja gaminių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų tinkamą vykdymą
  • Narystė garantuoja dalyvavimą teisės aktų, susijusių su gaminių bei jų atliekų tvarkymu, kūrime

Susipažinkite su LR Atliekų tvarkymo įstatyme numatytomis gamintojų ir importuotojų pareigomis:

Daugiau informacijos galime suteikti susitikimo metu, el.paštu info@agia ar telefonu +370 687 95 159