News

Informacija gamintojams ir importuotojams: GPAIS sutrikimai dėl VVS importavimo

Posted by agia.lt
Category:

Dalinamės papildoma informacija dėl situacijos su VVS importavimu – atkreipiame dėmesį, kad kol GPAIS yra techninių kliūčių (ribojimų) pateikti ataskaitas/duomenis iki nustatyto termino, taikomos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymu Nr. D1-73 patvirtintos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistema aprašo (toliau – Aprašas)  nuostatos –  ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas“.

Atsižvelgiant į tai atskira žinia GPAIS svetainės naujienose informuosime, kada bus atstatytas duomenų teikimas per VVS be ribojimų. Nuo tokios informacijos pateikimo įmonės pagal Aprašo 50 p. per 5 d.d. turės suvesti duomenis.

Primename, kad visą informaciją galite rasti https://www.gpais.eu/gpais-naujienos

Parašykite komentarą

Atliekų išvežimo užsakymas[recaptcha]

Atliekų išvežimo užsakymas

  • Fizinis asmuo
  • Juridinis asmuo


[recaptcha]


[recaptcha]

Skaičiuoklė

Įrašykite metų eigoje planuojamus į šalies vidaus rinką išleisti apmokestinamųjų gaminių, alyvos kiekį tonomis arba transporto priemonių kiekį vnt. ir sužinokite kiek kainuotų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymas dalyvaujant Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (AGIA) sukurtoje atliekų tvarkymo sistemoje.