Skip to main content

Atliekų surinkimo akcija Anykščiuose

Atliekų surinkimo akcija Anykščiuose

Balandžio 19 d. iš Anykščių rajono savivaldybės gyventojų bus nemokamai renkamos šios susikaupusios ir aplinkai pavojingos atliekos: automobilių akumuliatoriai, automobilių amortizatoriai, automobilių kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota alyva, baterijos (galvaniniai elementai), padangos (vienas gyventojas (transporto priemonės valdytojas) galės atiduoti ne daugiau kaip 2 naudotas padangas).

Balandžio 19d. (ketvirtadienis)

Seniūnija Stovėjimo vieta Laikas
Skiemonių Prie seniūnijos 9.00–9.20
Kurklių Prie seniūnijos 9.40–10.00
Kavarsko Prie seniūnijos 10.20–10.40
Traupio Prie seniūnijos 11.00–11.20
Troškūnų Prie seniūnijos 11.40–12.00
Viešintų Prie seniūnijos 12.40–13.00
Andrioniškio Prie seniūnijos 13.15–14.30
Anykščių Prie seniūnijos 14.50–15.10
Debeikių Prie seniūnijos 15.40–15.55
Svėdasų Prie seniūnijos 16.20–16.40

Dauguma automobilių atliekų įrašytos į pavojingųjų atliekų sąrašą: hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai, akumuliatoriai, degalų ir tepalo filtrai, panaudota alyva. Tokios atliekos, taip pat nors ir pavojingomis atliekomis nelaikomos automobilinės atliekos (pavyzdžiui padangos), numestos bet kur, nerūšiuojamos ar netinkamai tvarkomos, gali kelti didelį pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai. Jas privaloma perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas. Daugiau informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą – www.agia.lt

Įmonės apie turimas alyvų ir apmokestinamųjų gaminių atliekas gali pranešti mob. 8 687 95 159 arba el. paštu info@agia.lt.