Skip to main content

Atmintinė atsakingiems servisams

Atmintinė atsakingiems servisams

Vykdote automobilių techninę priežiūrą ir remontą?

Pasitikrinkite kokios aplinkosauginės prievolės taikomos Jūsų įmonei.

Kodėl tai svarbu?

Tikime, kad jums rūpi, kokia aplinka jus supa ir kokią ją paliksite ateities kartoms. Automobilinių atliekų tvarkymas – kiekvienos socialiai atsakingos įmonės, teikiančios automobilių remonto ar techninės priežiūros paslaugas, pareiga. Gamtai draugiška automobilinių atliekų tvarkymo praktika nėra sudėtinga – tereikia noro, žinių ir tinkamo jų pritaikymo. Dalinamės žiniomis, taip palengvindami jūsų įmonės aplinkosauginės veiklos procesus.

Kviečiame susipažinti su atliekų turėtojų teisėmis, pareigomis bei atsakomybe:

  • Aplinkos ministro nustatyta tvarka registruotis į transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąrašą.
  • Nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas; šias atliekas, išskyrus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama.
  • Kaupti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikloje susidarančias atliekas ir jas laikyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
  • Aplinkos ministro nustatyta tvarka tvarkyti susidariusių, kaupiamų alyvos atliekų apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas.
  • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.
  • Aplinkos ministro nustatyta šviesti ir informuoti visuomenę: transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, privalo šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. Informacija gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių: informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A3 formato (420×297 mm)), pardavimo/apmokėjimo už suteiktas pasaugas dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama teikiant paslaugas, įmonės interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse. Informacinio plakato pavyzdys apie alyvos atliekų keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. Šias informacines priemones galite užsisakyti užpildžius šią užsakymo formą.

Taip pat dalinamės ATLIEKŲ TVARKYMO ATMINTINE – paprasta ir aiškia informacijos suvestine, kurioje pateikiami automobilių servisuose susidarančių atliekų rūšiavimo ir saugojimo reikalavimai.

Mūsų organizacija nuolat rengia video mokymus, skelbia aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo naujienas. Video mokymų įrašus galite rasti AGIA Youtube paskyroje.