Skip to main content

Automobilinių atliekų tvarkymą pradeda antra gamintojų ir importuotojų asociacija

Automobilinių atliekų tvarkymą pradeda antra gamintojų ir importuotojų asociacija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apasaugos agentūra išdavė atliekų tvarkymo organizavimo licenciją dar vienai gamintojų ir importuotojų įsteigtai atliekų tvarkymo organizacijai – Autogamintojų ir importuotojų asociacijai. Išduota licencija naująjai organizacijai suteikė teisę organizuoti automobilinių baterijų ir akumuliatorių, oro, kuro, tepalo filtrų, padangų, amortizatorių ir alyvų atliekų tvarkymą vykdant jai atliekų tvarkymą pavedusių gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo užduotis. „Autogamintojų ir importuotojų asociacija sieks pas

iūlyti ne tik konkurencingą atliekų tvarkymo organizavimo kainą bet ir užtikrinti, kad jai atliekų tvarkymo paslaugas teikiantys atliekų tvarkytojai būtų kontroliuojami taip, kad piktnaudžiavimui gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymui skiriamais pinigais neliktų jokių galimybių. Todėl vienas iš kertinių mūsų paslaugų teikėjų pasirinkimo kriterijų bus mums teikiamų atliekų tvarkymo paslaugų skaidrumas, kurį užtikrinti sieksime ne tik reikalaudami popierinių veiklos ataskaitų, bet ir kontroliuodami, ar deklaruojami atliekų kiekiai realiai surenkami ir perdirbami pagal visus teisės aktų reikalavimus.“, – sako Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė Rita Zdanevičienė. Artimiausiu metu Autogamintojų ir importuotojų asociacija paskelbs atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursą, kuriame kviečia dalyvauti visus šalies atliekų tvarkytojus. Iki šiol už automobilių ir jų dalių atliekų tvarkymo organizavimą ir finansavimą atsakingi šalies automobilių ir jų detalių gamintojai ir importuotojai galėjo savo atliekų tvarkymo prievoles pavesti tik vienai šalyje veikusiai licencijuotai tokių atliekų tvarkymo asociacijai arba organizuoti atliekų tvarkymo prievolių vykdymą individualiai. Didėjanti konkurencija suteiks gamintojams ir importuotojams

platesnes galimybes rinktis kaip tinkamai įgyvendinti savo atliekų tvarkymo prievoles. Vadovaujantis ES teisės aktų reikalavimais verslo įmonės ES šalyse gaminančios arba į jas importuojančios ir jose prekiaujančios automobiliais, jų dalimis, įvairia pakuote ar supakuotais gaminiais, baterijomis, elektronika bei pan., privalo organizuoti ir finansuoti susidarančių minėtų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymą bei informuoti visuomenę apie atliekų keliamas grėsmes bei tinkamo atsikratymo jomis būdus ir galimybes. Šios atliekų tvarkymo prievolės turi būti pavedamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams, kurie realiai surenka ir perdirba atliekas, nes patys gamintojai ir importuotojai dažniausiai neturi nei galimybių nei leidimų atliekoms rinkti ar perdirbti. Siekdami užtikrinti, kad atliekų tvarkymo prievolės būtų vykdomos optimaliai, gamintojai ir importuotojai gali steigti atliekų tvarkymo subjektus – Organizacijas arba Asociacijas, kurių veiklos esmė yra už gamintojų ir importuotojų skiriamas lėšas pirkti atliekų tvarkymo ir visuomenės informavimo paslaugas bei kontroliuoti, ar paslaugų teikėjai šias paslaugas teikia skaidriai.