Skip to main content

Dėl gaminių ir pakuočių, atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų terminų

Dėl gaminių ir pakuočių, atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų terminų

Terminai, iki kada ūkio subjektai turi pateikti metines gaminių / pakuočių / atliekų apskaitos ataskaitas per GPAIS:

  1. Gaminių ir pakuočių apskaitos ataskaita formuojama pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (paskutinė diena 2019-01-30), pateikiama vertinti ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų (paskutinė diena 2019-02-19);
  2. Atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas – iki 2019-02-01.

Aktualūs teisės aktuose nurodyti ataskaitų pateikimo terminai.

Pateiktas ataskaitas vertina Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, tai neautomatinis sistemos veiksmas.

Aplinkos apsaugos agentūrai suteiktas terminas, per kurį vertiname ataskaitas:

  1. Gaminių ir pakuočių apskaitos ataskaitas – iki 2019-04-01;
  2. Atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas – iki 2019-06-01;

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/eLMBFxxMkU

Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0728AF7B12C5/STXWOOYayO

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9B932C244A2B/ZlLKYgqfer

 Daugiau informacijos – https://www.gpais.eu/