Skip to main content

Informacija gamintojams ir importuotojams: GPAIS sutrikimai dėl VVS importavimo

Informacija gamintojams ir importuotojams: GPAIS sutrikimai dėl VVS importavimo

Dalinamės papildoma informacija dėl situacijos su VVS importavimu – atkreipiame dėmesį, kad kol GPAIS yra techninių kliūčių (ribojimų) pateikti ataskaitas/duomenis iki nustatyto termino, taikomos Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymu Nr. D1-73 patvirtintos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistema aprašo (toliau – Aprašas)  nuostatos –  ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas“.

Atsižvelgiant į tai atskira žinia GPAIS svetainės naujienose informuosime, kada bus atstatytas duomenų teikimas per VVS be ribojimų. Nuo tokios informacijos pateikimo įmonės pagal Aprašo 50 p. per 5 d.d. turės suvesti duomenis.

Primename, kad visą informaciją galite rasti https://www.gpais.eu/gpais-naujienos