Skip to main content

Informacija GPAIS vartotojams

Informacija GPAIS vartotojams

GPAIS išorės vartotojams, siekiantiems su GPAIS integruoti savo naudojamas verslo valdymo informacines sistemas, GPAIS pereinamasis laikotarpis pratęstas iki 2018-10-01.

Pereinamuoju laikotarpiu gamintojai ir importuotojai, turintys verslo valdymo sistemas, kurias planuoja susieti su GPAIS, duomenis galės pildyti savo verslo valdymo sistemose. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui apskaitos duomenys naudojantis integruotomis sistemomis turės būti automatiškai sukelti į GPAIS. Iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į GPAIS (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos),  privaloma visus pereinamuoju laikotarpiu sukauptus duomenis ir kitą informaciją perkelti į GPAIS bent kalendorinio metų mėnesio tikslumu, taip pat suformuoti ir tvirtinti kalendorinio metų  ketvirčio apskaitos suvestinę.

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba duomenis vesti tiesiai į sistemą, arba pildyti apskaitos duomenis savo verslo valdymo sistemose, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą. Jeigu pereinamuoju laikotarpiu apskaita vykdoma savo verslo valdymo sistemose arba popieriniuose ar elektroniniuose atliekų apskaitos žurnaluose, kiekvienas atliekų perdavimas turi būti vykdomas pildant laikinos formos atliekų vežimo lydraščius  (žr. priedą Nr. 1), mėnesio duomenys iš laikinų lydraščių turi būti suvesti į GPAIS (kelių lydraščių duomenis (pvz., atliekas ir jų kiekį) galima suvesti į vieną GPAIS lydraštį juos susumuojant). Kiti atliekų apskaitos mėnesio duomenys irgi turi būti suvesti į GPAIS (galima suvesti sumuojant, pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „Atliekos gautos iš gyventojų“ – visus asmenis, mėnesio bėgyje perdavusius atliekas, galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis, ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį).

Svarbu: 

  1. Neatsižvelgiant į tai, kuris apskaitos būdas pasirinktas, vedami duomenys turi atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie turėtų būti vedami į GPAIS.
  2. Pasirinkusieji vesti apskaitą įmonių turimose verslo valdymo ar apskaitos sistemose ar kitu būdu, šį būdą gali pakeisti ir tęsti apskaitą GPAIS‘e iš karto po to, kai tik bus pasirengta perėjimui į ją (bet ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos). Vieną kartą pakeitus būdą ir perėjus prie apskaitos vedimo GPAIS‘e, keisti jo dar kartą ir grįžti prie savo turimos verslo sistemos jau nebus galima, t.y. apskaita turi būti nuolat pildoma GPAIS‘e.
  3. Kai apskaita vykdoma naudojant verslo valdymo informacines sistemas ar kitu būdu, tik atliekų tvarkytojų ar darytojų suminiai duomenys teikiami į GPAIS arba gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys nurodomi GPAIS, nelaikoma, kad pasirinktas apskaitos vykdymo būdas per GPAIS.
  4. Jei pasirenkamas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas, šio apskaitos būdo negalima keisti.
  5. Pasirinkusieji būdą pereinamuoju laikotarpiu vykdyti apskaitą GPAIS, ten pat pildo ir atliekų vežimo lydraščius.
  6. Duomenis žurnaluose ir ketvirčio suvestinėse galima tikslinti ar koreguoti savarankiškai tik iki jų patvirtinimo termino. Tuo atveju, jei klaidą suvestinėje pastebėsite vėliau, ją ištaisyti galėsite GPAIS nurodę priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.
  7. Metinės ataskaitos už 2018 metus ir visi 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bei patvirtinimai apie jų sutvarkymą turės būti pateikiami tik naudojantis GPAIS (nepriklausomai nuo to, koks apskaitos būdas naudojamas pereinamuoju laikotarpiu).

Nuo 2018 m. sausio 2 d. įdiegus GPAIS, duomenis galima vesti tiesiai į sistemą, o nuo šių metų gegužės mėn. pradžios sukurta integracinė sąsaja, leidžianti gamintojams ir importuotojams susieti turimas verslo valdymo sistemas su GPAIS. Išbandyti integraciją dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo automatinio įkėlimo į GPAIS (testinėje aplinkoje) ir pradėti ruošti savo verslo valdymo sistemas šiai integracijai įmonės galėjo nuo šių metų pradžios. Primename, kad integracijos paruošimui reikalingą medžiagą (XSD schemą, XSD modelį ir kt.) galima rasti prisijungus prie www.gpais.eu vartotojo profilyje skiltyje „VVS sąsaja“ rubrikoje „Pagalba“.

Informacijos šaltinis: https://www.gpais.eu/gpais-naujienos