VISKAS PRASIDEDA NUO APLINKOSAUGOS ŽINIŲ

Prekiaujate alyvomis, tepalais? Nešiojamomis baterijomis ir akumuliatoriais? Padangomis, transporto priemonėmis? O gal teikiate techninės priežiūros, remonto darbus? Sužinokite apie jums reikalingas turėti visuomenės švietimo informacines priemones.

Alyvos produktų platintojų pareigos (parduodantiems alyvas, tepalus)

Platinimo (pardavimo) vietose privalu teikti informaciją naudotojams apie alyvos atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir tokių atliekų tvarkymo galimybes. Informacija gali būti pateikiama alyvos pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant alyvas.

Baterijos ir galvaniniai elementai

Aplinkos ministro nustatyta tvarka teikti rašytinę informaciją visiems vartotojams apie galimybę atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas tokių baterijų ir akumuliatorių platinimo vietose. Informacija gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių:

  • Informaciją skelbiant informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A4 formato (210x297mm)).
  • Informaciją pateikiant pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant elektros ir elektroninę įrangą, nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius.
  • Informaciją skelbiant platintojo interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse.

Informacija prekiaujantiems padangomis

  • Prekybos vietoje privalu teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams.
  • Prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie padangų importuotoją, kuris Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekė prekybos vietoje parduodamas padangas ir yra atsakingas už šiame straipsnyje padangų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą.

Transporto priemonių platinimas

Aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais: apie transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas, tokių atliekų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, transporto priemonių dalių pakartotinio naudojimo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant transporto priemones.

Esame įmonė teikianti serviso paslaugas

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, privalo šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. Informacija gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių:

  • Informaciją skelbiant informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A3 formato (420x297mm)).
  • informaciją pateikiant pardavimo / apmokėjimo už suteiktas pasaugas dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama teikiant paslaugas.
  • Informaciją skelbiant transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse.

INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ UŽSAKYMAS 

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir naujai atsidariusioje informacinės medžiagos užsakymo formoje galėsite užsakyti Jums reikalingas priemones.

Užsakyti

KAM TAIKOMI ŠIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO REIKALAVIMAI?

“Gaminių platintojas – asmuo, įskaitant gamintoją ir (ar) importuotoją, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) apmokestinamuosius gaminius”