Skip to main content

Pasikeitimai teisės aktuose: ką privalu žinoti?

Pasikeitimai teisės aktuose: ką privalu žinoti?

Informuojame apie pasikeitimus gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse:

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. rugsėjo 9 d. Nr. D1-525

Vilnius

1. Pakeičiu Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip 1 darbo dieną prieš pirmą kartą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekiant atitinkamus gaminius ar juos išvežant iš Lietuvos Respublikos teritorijos privalo:

5.1. gamintojai, importuotojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia alyvas, apmokestinamuosius gaminius, baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, pripildytas pakuotes;

5.2. pakuočių gamintojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia tuščias pakuotes;

5.3. gamintojai, importuotojai, kurie iš Lietuvos Respublikos teritorijos išveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), pripildytas pakuotes.“

 

Šie pasikeitimai įsigalioja nuo įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

Detaliau susipažinti su taisyklėmis galite paspaudę šia nuorodą.