Skip to main content

Pasikeitimai teisės aktuose: ką privalu žinoti?

Pasikeitimai teisės aktuose: ką privalu žinoti?

Prekiaujate autodetalėmis ar automobiliais? O gal vykdote transporto priemonių techninės priežiūros darbus? Susipažinkite kokios visuomenės informavimo priemonės turi būti Jūsų įmonėse.

Susipažinkite apie Atliekų tvarkymo įstatymo pasikeitimus aktualius Jūsų įmonei.

„Gaminių platintojas” apibrėžimas numato, jog gamintojui ar importuotojui tiekiančiam į vidaus rinką alyvą, transporto priemones, padangas, nešiojamas baterijas ir akumuliatorius galioja tie patys reikalavimai kaip ir platintojams.

„…..Gaminių platintojas – asmuo, įskaitant gamintoją ir (ar) importuotoją, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) apmokestinamuosius gaminius….”

Informacija alyvos platintojams.

Informacija prekiaujantiems padangomis.

Transporto priemonių platinimas.

Baterijos ir galvaniniai elementai.