Skip to main content

Privačių automobilių savininkams – trys galimybės gauti kompensacines išmokas mažiau taršiam judumui

Privačių automobilių savininkams – trys galimybės gauti kompensacines išmokas mažiau taršiam judumui

AGIA

Automobilių parkas Lietuvoje – vienas seniausių Europoje.  VĮ „Regitra“ duomenimis vidutinis lengvojo automobilio  amžius mūsų šalyje yra apie 15 metų, o elektromobiliai tesudaro tik apie 3% Lietuvoje eksploatuojamų lengvųjų automobilių parko. Kodėl verta svarstyti galimybę atsisakyti seno automobilio  ir ieškoti alternatyvų?

Agia

Pirmoji priežastis - mūsų naudojamo transporto daroma žala aplinkai.

Dažniausiai akcentuojama, kad aplinkai kenkia eksploatuojamų automobilių su vidaus degimo varikliais išskiriamas anglies dvideginis, kurio perteklius planetos atmosferoje lemia vadinamąjį „šiltnamo efektą“. Tai laikoma viena iš pagrindinių klimato kaitos priežasčių. Tačiau taip pat verta atkeipti dėmesį ir į tai, kad tokių automobilių gamybai ir eksploatacijai sunaudojama milijonai tonų naftos, metalų rūdos, iš kurių gaminami automobilių kėbulai, varikliai, važiuoklės, plastiko ir gumos dalys, kuras, tepalai bei pan.
2

Antroji priežastis - saugumas.

Šiuolaikinių automobilių saugumo sistemos nuolat tobulinamos. Turėdami naują ar naujesnį automobilį galite būti tikri, kad įvykus autoįvykiui jūsų sveikatą ar net gyvybę išsaugoti padės kritiniu atveju suveiksiančios saugos oro pagalvių sistemos, o sudėtingomis vairavimo sąlygomis, pavyzdžiui, esant slidžiam, vingiuotam keliui, įkalnėse ir nuokalnėse bei pan., automobilį valdyti jums pagelbės įvairūs nematomi elektroniniai pagalbininkai. Senesniuose automobiliuose įdiegtos saugumo sistemos gali būti mažiau efektyvios ne tik dėl to, kad naujesnės yra tiesiog modernesnės. Kritiniu autoįvykio ar sudėtingos situacijos kelyje momentu seno automobilio saugos sistema gali visai nesuveikti arba suveikti nepakankamai efektyviai dėl natūralaus nusidėvėjimo nulemto staigaus mechaninio ar elektroninio gedimo.
3

Trečioji priežastis – ekonominis naudingumas.

Vertinti automobilio eksploatacijos ekonominį naudingumą labai individualus reikalas. Tačiau daugeliu atveju, detaliai vertinant automobilio įsigyjimo, techninės priežiūros ir remonto, parkavimo bei kuro sąnaudų kaštus, daugeliui automobilistų daug ekonomiškiau būtų įsigyti naujesnį bet mažesnį ir mažiau galingą automobilį, nekalbant jau apie galimybę naudotis viešuoju transportu, dviračiais, paspirtukais, o reikalui esant didesnį automobilį tiesiog išsinuomoti pageidaujamam laikotarpiui.

Norintiems ryžtis atsisakyti seno automobilio ir ieškoti kitų alternatyvų tik dėl pirmųjų dviejų priežasčių ekonominės paskatos dažniausiai nebūtinos,  o štai  norintiems ir būti atsakingiems ir dar  sutaupyti, verta svarstyti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros šiuo metu siūlomas mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimo  priemones fiziniams asmenims.

Elektromobiliai

Pagal vieną iš priemonių siūloma galimybė už įsigytą naudotą elektromobilį gauti 2500, o už naują net 5000 eur kompensacinę išmoką. Teikti paraiškas pagal šią paramos priemonę gali fiziniai asmenys, kurie įsigyja kompensacijų skyrimo sąlygas atitinkančius elektromobilius ir neatidavę sunaikinimui senos transporto priemonės. Paraiškų teikimo kiekis neribojamas, t.y. vienas pareiškėjas gali kreipti dėl kompensacijų keliems įsigytiems elektromobiliams, tačiau kompensacija už tą patį elektromobilį gali būti išmokama tik vieną kartą. Tai reiškia, kad jei jūs pirkote naudotą elektromobilį, kurio prieš tai buvęs savininkas jau pasinaudojo galimybe gauti kompensacinę išmoką, tai jums išmoka jau nebebus skirta.

Kitomis dviem primonėmis gali pasinaudoti tik fiziniai asmenys sunaikinimui atidavę seną, netinkamą naudoti transporto priemonę atliekų tvarkytojams, kurie įgalioti tokias atliekas tvarkyti ir išduoti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Sunaikinta transporto priemonė (iki teikiant paraišką paramai gauti) privalo būti tinkamai išregistruota iš kelių transporto priemonių registro. Taip pat būtina, kad paraišką paramai teikiantis asmuo būtų buvęs senos išregistruotos transporto priemonės savininku ar valdytoju ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2022 birželio 1d., o transporto priemonės techninė apžiūra būtų galiojusi kurią nors vieną iš konkrečių datų:   2021 vasario 2 arba 2022 balandžio 22 dieną.

“Paramos gavimo galimybės mažiau taršioms judumo priemonėms įsigyti ne tik skatina žmones  keliauti mažiau teršiant aplinką, bet ir prisideda prie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo paslaugų rinkos skaidrumo. Kreiptis dėl paramos sunaikinus seną taršų automobilį galima tik perdavus seną automobilį legaliems automobilių ardytojams ir jį tinkamai išregistravus (kaip sunaikintą). Todėl nelegalūs automobilių ardytojai tampa suinteresuoti legalizuotis”, – teigia Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė Rita Zdanevičienė.

Iki teikiant paraišką paramai gauti taip pat būtina įsigyti prekes ar paslaugas, kurių pirkimo išlaidoms kompensuoti bus teikiama paraiška paramai gauti. Iki 1000 eurų kompensacija skiriama fiziniams asmenims įsigijusiems metinius bilietus arba papildžiusiems E-piniginę visuomeninio transporto bilietams ar dviračių, elektrinių paspirtukų, legvųjų automobilių nuomos paslaugoms. Taip pat iki 1000 eurų kompensaciją gali būti skirta asmenims įsigijusiems vėliau nei 2014 m. sausio 1 d. ES pirmą kartą įregistruotus tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra  varomus automobilius, kurių bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km arba naujas  L klasės transporto priemones, kurių galios šaltinis yra tik elektra ir bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 0 g/km.

Iki 1000 eurų paramos galima tikėtis ir už įsigytus elektrinius dviračius, elektrinius triračius ir elektrinius keturračius, tačiau tam, kad gauti 1000 eurų paramą reikia įsigyti dvi tokias transporto priemones, nes už jas gali būti išmokama ne didesnė, kaip 500 eurų kompensacija už vieną vienetą.

Mažiausios iki 600 eurų kompensacijos gali tikėtis įprastinių dviračių ir elektrinių paspirtukų pirkėjai. Už vieną tokią transporto priemonę gali būti skiriama ne daugiau kaip 300 eurų, o kompensuojamas ne daugiau kaip dviejų tokių transporto priemonių įsigijimas.

AGIAKetinantiems teikti paraišką paramai gauti svarbu žinoti, kad paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu pildant nustatytą formą Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje. Prieš pildant paraišką paramai gauti pareiškėjo senas automobilis jau turi būti sunaikintas ir išregistruotas, o daiktai ar paslaugos, kurioms bus prašoma kompensacijos, jau turi būti įsigyti. Elektroninių paraiškų sistema automatiškai neleis jums pateikti paraiškos, jei seno sunaikinto jūsų automobilio registracijos, techninės apžiūros galiojimo, sunaikinimo ar pan. duomenys „Regitros“ duomenų bazėje neatitiks nustatytų reikalavimų. Net ir sėkmingai pateikta paraiška po vertinimo taip pat gali būti atmesta, jei jūsų įsigytų naujų daiktų ar paslaugų techninės specifikacijos neatitiks kompensacijoms gauti keliamų reikalavimų.

Todėl svarstantiems galimybę teikti paraišką visų pirma būtina atidžiai išnagrinėti Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje (www.apva.lt/aktualus-kvietimai/) skelbiamus kvietimus paramai gauti, o kilus bent menkiausioms abejonėms dėl seno automobilio sunaikinimo ir naujų daiktų ar paslaugų atitikimo paramos reikalavimams, tiesiog paskambinti minėtos agentūros konsultaciniu telefonu ir pasikonsultuoti prieš atiduodant seną automobilį sunaikinimui ar įsigyjant prekes ar paslaugas.