Skip to main content

Rekomendacijos gyventojams ir atliekų turėtojams

Rekomendacijos gyventojams ir atliekų turėtojams

Dalinamės Aplinkos ministerijos parengtomis rekomendacijomis, kaip tvarkyti atliekas karantino metu. Ši informacija aktuali įmonėms, kurių veikloje susidaro atliekos, įskaitant ir transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmones:

„Dėl nekomunaliniame atliekų sraute susidarančių atliekų perdavimo Atliekų tvarkytojui atsisakius dėl su COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) grėsme susijusių aplinkybių priimti atliekų turėtojo perduodamas nekomunaliniame atliekų sraute susidarančias atliekas (pvz., gamybines ar kitos ūkinės veiklos ir pan.) pagal su atliekų turėtoju sudarytą sutartį ir dėl to esant rizikai pažeisti atliekų tvarkymą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytus atliekų laikymo atliekų susidarymo vietose terminus, rekomenduojame atliekų tvarkytojui pateikti atliekų darytojui ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) raštišką paaiškinimą dėl sutarties sąlygų su atliekų turėtojais nesilaikymo.Atliekų turėtojui rekomenduojame atliekas perduoti kitai tokias atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei. Atliekų tvarkytojų sąrašą galima rasti Atliekų tvarkytojų registre https://atvr.aplinka.lt/.”

Dažnai kyla klausimų kaip teisingai tvarkyti įmonės veikloje susidariusias atliekas? Kviečiame susipažinti su atliekų turėtojų teisėmis, pareigomis bei atsakomybe. Atmintinėse rasite kokie reikalavimai taikomi dirbtuvių įrengimui, nuotekų tvarkymui, oro apsaugai ir atliekų tvarkymui ir apskaitai:

Informacija gyventojams!

Autogamintojų ir importuotojų asociacija šias pavojingas atliekas (hidraulinius (tepaliniai) amortizatorius, akumuliatorius ir baterijas, degalų ir tepalo, oro filtrus, tepalus, padangas) iš gyventojų surenka organizuojamų akcijų metu. Tačiau dėl šalyje paskelbto karantino visos planuotos pavasarinės atliekų surinkimo akcijos nukeltos vėlesniam laikui ir bus atnaujintos pasibaigus karantinui. Sekite mūsų naujienas Facebook paskyroje.

Tokias atliekas galite priduoti ir į savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Surinkimo aikštelių adresai – gamta.lt. Prieš vežant atliekas į artimiausią aikštelę, reikėtų pasitikslinti, kokias atliekas ji priima, nes skirtingose aikštelėse priimamos skirtingos atliekos.

Turite seną, nebenaudojamą automobilį? Susisiekite su mumis telefonu 8 687 95 159 arba el.paštu info@agia. Taip pat galite kreiptis tiesiogiai į arčiausiai Jūsų esančią supirkimo įmonę. Pasirūpinsime, kad senas automobilis būtų saugiai sutvarkytas, o pakartotiniam panaudojimui tinkančios dalys (metalas, naudotos padangos, plastikas, stiklas) būtų atrinktos ir vėliau perdirbtos.