Skip to main content

Supaprastinti pakuočių apskaitos reikalavimai

Supaprastinti pakuočių apskaitos reikalavimai

Kviečiame susipažinti su Aplinkos Ministerijos pakeistomis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir supaprastintais pakuočių ir jų atliekų apskaitos reikalavimais.

Nustatyta, kad pakuočių apskaitos žurnalą reikės pildyti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, o ligšiolinės taisyklės reikalavo jį pildyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Be to, atsižvelgus į ES teisės aktus, nustatyta, kad pakuočių ženklinimas jau yra nebe privalomas, o savanoriškas (nurodant joms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį).

Taisyklės pakeistos, atsižvelgus į ES reikalavimus, gamintojų bei importuotojų pastabas ir siekiant sumažinti administracinę naštą verslui, ypač smulkiajam. Verslininkų teigimu, supaprastinti pakuočių apskaitos reikalavimai atsilieps ir prekių kainoms – leis jas sumažinti.

Informacijos šaltinis www.am.lt