Skip to main content

Svarbi informacija dėl eksplotuoti netinkamų transporto priemonių

Svarbi informacija dėl eksplotuoti netinkamų transporto priemonių

Primename, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. yra įsigalioję Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklių 2 priede yra numatyti kriterijai kada transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, t.y. jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

Nustatyta tvarka transporto priemonei išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.

  • Transporto priemonė išregistruota iš kitos šalies kelių transporto priemonių registro, kaip nebeatitinkanti transporto priemonei keliamų reikalavimų, ir dėl to kompetentingos institucijos yra paėmusios transporto priemonės registravimo dokumentą ar jo dalį arba yra palikusios atitinkamą žymą transporto priemonės registravimo dokumente, arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaiga tai nustatė tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais.
  • Transporto priemonė išmontuota sudėtinių dalių naudojimui tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos.
  • Transporto priemonė supjaustyta į dalis.
  • Sunkiai pažeistos pagrindinės transporto priemonės dalys ir būtinos remonto išlaidos viršija dabartinę jos vertę arba remontuoti ekonomiškai netikslinga, išskyrus istorines transporto priemones.
  • Transporto priemonė neturi identifikavimo numerio (išskyrus istorines transporto priemones) arba transporto priemonė turi identifikavimo numerį, bet jos savininkas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nenustatytas.
  • Transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal paskirtį ir kenkia aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai ir per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytą terminą nepašalinti privalomajame nurodyme nustatyti neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai pažeidimai.

Šie punktai taip pat taikomi vežant transporto priemones iš užsienio norint nustatyti ar vežama transporto priemonė tinkama eksploatavimui ar vežama transporto priemonė kaip atlieka. Norime akcentuoti antrą ir penktą kriterijų, kuris aktualus vežant transporto priemones iš kitų šalių į Lietuvos Respubliką. Tokiu atveju, jeigu vežama iš kitos šalies transporto priemonė neturi registravimo dokumentų arba dokumentuose yra žyma, kad transporto priemonė išregistruota iš registro, kaip nebeatitinkanti transporto priemonei keliamų reikalavimų, arba yra sunkiai pažeistos pagrindinės transporto priemonės dalys ir būtinos remonto išlaidos viršija dabartinę jos vertę, traktuojama, kad vežama eksploatuoti netinkama transporto priemonė, t.y. atlieka, o tarptautiniams atliekų vežimams taikomi griežti reikalavimai, įvairūs papildomi dokumentai, leidimai, maršrutų suderinimo procedūros ir kt.

Lietuvos pareigūnai jau pradėjo transporto priemonių vežėjų iš JAV patikrinimus, kurių metu tikrinamos vežamos transporto priemonės ir jų dokumentai. Manoma, kad greitu laiku bus pradėti tikrinti visi transporto priemonių vežėjai. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie transporto priemonių ardytojai patys atsiveža iš užsienio transporto priemones ardymui, prašome, pasirūpinti, kad vežamos transporto priemonės turėtų registracijos dokumentus ir nebūtų išregistruotos iš kitų šalių registrų kaip nebetinkamos eksploatavimui arba jeigu stipriai pažeistos pagrindinės transporto priemonės dalys, iš dokumentų turi matytis, jog transporto priemonė remontuotina ir atlikus remontą gali sugrįžti į eismą.