Skip to main content

Utilizavimas vis dar užkraunamas socialiai atsakingiems autoverslininkams

Utilizavimas vis dar užkraunamas socialiai atsakingiems autoverslininkams

AGIA

VĮ „Regitra“ surinkti duomenys rodo, jog per ketverius paskutiniuosius metus vidutinis lengvųjų automobilių amžius Lietuvoje padidėjo nuo keturiolikos su puse iki beveik 16 m. Europos Sąjungos vidurkis – vienuolika su puse.

Ir nors kasmet parduodama vis daugiau naujų transporto priemonių, utilizuojamų skaičius taip pat didėja. Pagal įstatymus už automobilių visą gyvavimo ciklą bei jų atliekų tinkamą sutvarkymą atsakingi ne tik gamintojai, oficialūs importuotojai, naudotojai, bet ir į šalį juos įvežantys pardavėjai bei perpardavėjai. Deja, pastarieji dar daugeliu atveju mano, kad jų ši prievolė neliečia. Dažniausiai jie užsiima tik tuo, kas neša naudą, o visa kita – tvarkingas su utilizavimu susijęs atliekų tvarkymo procesas – jų beveik nedomina.

Atliekų tvarkytojų duomenimis, sąžiningai įstatymų laikosi tik, palyginus, nedidelė dalis autoverslininkų. O patys uoliausi – gamintojų atstovai, kurie įveža naujus automobilius.

„Eisme nebenaudojamų transporto priemonių nukenksminimas ir tinkamas utilizavimas užkraunamas socialiai atsakingiems rinkos dalyviams. Tai nėra sąžininga. Tad kaip ir ankstesniais metais mūsų tikslas – švietėjiška veikla, aiškinimu ir pagalba pasiekti, kad prie tvarkingo utilizavimo prisidėtų kuo daugiau ūkio subjektų, kuriems tai privalu daryti. Siekiame, jog verslininkai suprastų, kad sutvarkyti atliekas civilizuotai – nė kiek nebrangiau, nei tai darant nelegaliai. Be to, juk visiems norisi gyventi ten, kur aplinka nėra užteršta“, – sako Rita Zdanevičienė, Autogamintojų ir importuotojų asociacijos (AGIA) direktorė.

Pagal galiojantį Atliekų tvarkymo įstatymą, transporto priemonių importuotojais laikomi visi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie į šalį įveža su tikslu parduoti daugiau nei penkias transporto priemones. Šiems asmenims ir įmonėms privalu organizuoti bei finansuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  (ENTP) tvarkymą – t. y. sudaryti sąlygas gyventojams nemokamai priduoti senus ir naudoti nebetinkamus automobilius bei pasirūpinti jų tinkamu ir teisėtu sutvarkymu.

Įvežantys automobilius asmenys per tris mėnesius privalo užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų registre, vesti transporto priemonių apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje. Taip pat verslininkai privalo organizuoti naudojimui netinkamų automobilių nemokamą surinkimą ir tvarkymą. Kad galėtų išpildyti šį reikalavimą, importuotojui reikia visose Lietuvos apskrityse įsteigti bent vieną tokį surinkimo tašką. Įstatymas taip pat numato, kad tokie asmenys privalo savo lėšomis šviesti visuomenę ENTP tvarkymo klausimais.

„Automobilių importuotojai gali vienytis ir reikalavimus įgyvendinti susikooperavę ar patikėdami viso to realizaciją licencijas turinčioms organizacijoms, tokioms kaip mūsų asociacija. Pagal įstatymą tai galima daryti ir individualiai, tačiau bus brangiau ir tikrai gali pritrūkti žinių, kaip tai atlikti laikantis visų reikalavimų, kurie kinta, o aktualios redakcijos dažnai žinomos tik nuolat šia sritimi besidomintiems specialistams. Mūsų uždavinys – konsultuoti asociacijos narius atliekų tvarkymo ir aplinkosaugos klausimais, suteikti visą jų verslui aktualią informaciją, kad problemų nekiltų nei šiandien nei ateityje“, – teigia R. Zdanevičienė.

„Regitros” duomenimis, pernai iš viso išregistruota apie 26,3 tūkst. transporto priemonių, kurios atiduotos sunaikinti. 2020 m. – 26,6 tūkst., 2019 m. – 15,3 tūkst.

Per metus Lietuvoje pirmą kartą įregistruojama maždaug 230 tūkst. transporto priemonių.