Skip to main content

VISKAS PRASIDEDA NUO APLINKOSAUGOS ŽINIŲ

Gerbiami AGIA nariai,

Viena iš Autogamintojų ir importuotojų asociacijos (AGIA) veiklos krypčių – didinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą. Kiekvienas mūsų organizacijos narys – svarbus, todėl primename Aplinkos ministro nustatytas tvarkas, kokios informacinės priemonės turi būti Jūsų įmonėse.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos

Savo patalpose gerai matomoje vietoje pakabinti informaciją, apie saugų tepalų utilizavimą. Ji gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių: informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A3 formato (420×297 mm)), pardavimo/apmokėjimo už suteiktas pasaugas dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama teikiant paslaugas, įmonės interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse. Informacinio plakato pavyzdys.

Padangų platintojai

Nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius  (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;

Iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų  gamintojams ar importuotojams;

Prekybos ar paslaugos vietoje, gerai matomoje vietoje pakabinti informaciją apie tai, kaip klientai gali atiduoti padangų atliekas bei nurodyti šią informaciją:

  • kuris padangų importuotojas tiekia prekyboje esančias padangas LR rinkai;
  • kas finansuos parduotų padangų po jų naudojimo, surinkimą ir sutvarkymą;
  • kuris padangų atliekų surinkėjas tvarkys padangų atliekas nemokamai;
  • padangų atliekų surinkėjo, kuris gauna finansavimą iš nurodytų padangų importuotojų, kontaktinę informaciją.

Informacinio plakato pavyzdys.

Šią informaciją prekybos vietoje privalo skelbti visi padangų pardavėjai, neatsižvelgiant kokio tipo padangomis prekiaujama (naujomis, dėvėtomis ar restauruotomis) ir į tai kur prekiaujama (parduotuvėse, servisuose, turgavietėse ar internetu) bei prekybinę veiklą vykdo įmonės ar asmenys pagal verslo liudijimą.

Alyvos ir jos produktų platintojai

Platinimo (pardavimo) vietose teikti informaciją vartotojams, naudotojams apie naftos produktų atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir jų tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama pardavimo dokumentuose ir (ar) informaciniuose bei reklaminiuose tekstuose ant alyvos pakuočių, literatūroje. Informacinio plakato pavyzdys.

Transporto priemonių prekybą užsiimančios įmonės

Informuoti savo klientus netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais: apie jose esančias pavojingas medžiagas; apie netinkamo tvarkymo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; apie dalių pakartotinio naudojimo galimybes ir jų tvarkymą. Tokia informacija gali būti pateikiama reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant transporto priemones. Informacinio leidinio pavyzdys.

Nešiojamųjų baterijų bei galvaninių elementų platintojai

Prekybos ar paslaugos vietoje, gerai matomoje vietoje pakabinti informaciją, apie galimybę atiduoti nešiojamųjų baterijų, galvaninių elementų bei akumuliatorių atliekas platinimo vietose bei turėti talpą, kurioje klientai galėtų palikti panaudotas baterijas, galvaninius elementus. Plakato pavyzdys.

INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ UŽSAKYMAS 

Norintys užsisakyti alyvos plakatų, skrajučių apie automobilius ar baterijų surinkimo dėžutes – užpildykite užsakymo formą internetu. Pasirūpinsime, kad reikalinga visuomenės informavimo medžiaga jus pasiektų.

Užsakyti

KAM TAIKOMI ŠIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO REIKALAVIMAI?

„Gaminių platintojas – asmuo, įskaitant gamintoją ir (ar) importuotoją, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) apmokestinamuosius gaminius”