Apmokestinamieji gaminiai

GAMINTOJAMS IR
IMPORTUOTOJAMS

Apmokestinamieji gaminiai – pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą apmokestinami gaminiai: padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.

Apmokestinamųjų gaminių atliekos – atliekos, kurios susidaro pasibaigus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių naudojimo laikui.

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą.

PLATINTOJAMS

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti apmokestinamųjų gaminių platintojams.
Autogamintojų ir importuotojų asociacija suorganizuos Jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje apmokestinamųjų gaminių (padangos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai) atliekų surinkimą.