Baterijos ir akumuliatoriai

GAMINTOJAMS IR
IMPORTUOTOJAMS

Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų.

Baterijų ar akumuliatorių atliekos – baterijos ar akumuliatoriai, kurie pagal LR atliekų tvarkymo įstatymą yra atliekos.

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys baterijų ir akumuliatorių bei jų atliekų tvarkymą.

PLATINTOJAMS

Informacija baterijų ir akumuliatorių platintojams

Baterijos ir akumuliatoriai netinkamai tvarkomi jie irdami ar pažeidus jų korpusą į aplinką išskiria daug pavojingų cheminių medžiagų: sunkiųjų metalų ir elektrolito. Akumuliatoriuose esantis švinas laikomas pirmos pavojingumo klasės elementu. Garų pavidalu per kvėpavimo takus ar kaip dulkė per virškinimo traktą patekęs į organizmą šis metalas kaupiasi jame ir laikui bėgant gali būti baisiu susirgimu priežastimi.